Hãng: Agritech

Tên thiết bị: Máy lọc rượu công nghệ Nano Bạc Agritech

.
.
.
.