Tên sản phẩm: Tủ hấp cơm mini Agritech

Hãng: Agritech

.
.
.
.