Tháp chưng cất rượu là thiết bị có nguồn gốc từ Phương Tây được Agritech cải tiến lại sao cho phù hợp với rượu Việt Nam. Thiết giúp nhà chưng cất dễ dàng phân tách rượu đầu – rượu giữa – rượu cuối theo nguyên tắc chưng cất phân đoạn. Tức là, dựa vào nhiệt độ sôi của từng chất trong hỗn hợp chất lỏng!

.
.
.
.