Tên thiết bị: cột lọc trong rượu Agritech

Hãng: Agritech

.
.
.
.