Máy làm già rượu 30 lít chính là máy lão hóa rượu. Đây là thiết bị mô phỏng quá trình rượu được già đi hay hiểu đơn giản là được hoàn thiện để uống êm và ngon hơn. Nhưng thay vì phải hạ thổ trong vài năm thì máy lão hóa rượu chỉ mất vài giờ đã cho kết quả rượu tương đương!

.
.
.
.