0

  • Hãng đại diện: Agritech
  • Thiết bị: Máy đóng gói thanh (stick) 2 lane tự động
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Tình trạng: Liên hệ
Máy đóng Gói Thanh (stick) 2 Lane Tự động 1
Máy đóng gói thanh (stick) 2 lane tự động

0

.
.
.
.