Chi tiết nhanh:

Bảo hành: 1 năm.

Kích thước: 910*510*680mm

Khối lượng: 23kg.

Năng lực sản xuất: 2kg/giờ

.
.
.
.