0

Chi Tiết Ngắn Gọn:
Bảo hành:1 Năm
Ứng dụng: Thực phẩm, hóa chất hàng ngày, y học…
Điện áp: 220 V/380 V
Trọng lượng: 800 kg
Máy Chiết Rót Xà Phòng Kháng Khuẩn 1
Máy Chiết Rót Xà Phòng Kháng Khuẩn

0

.
.
.
.