Máy cán màng lắp can giúp bịt kín miệng can rượu, nước tinh khiết, hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Quý khách hàng không còn lo lắng vận chuyển sản phẩm của mình mà bị rò ri, nhiễm chất lạ, hao hụt hay mất mùi,…

.
.
.
.