Tháp chưng cất rượu Agritech hay còn được gọi cột chưng cất rượu cao độ. Trên thế giới tháp được sử dụng phổ biến trong chưng cất rượu whisky, rượu vodka, rượu rum và nhièu dòng rượu mạnh khác.

Mục đích chính của tháp chưng cất là tách độc tố và các thành phần quan trọng hiệu quả dựa theo nhiệt độ sôi của từng chất. Chính cột tháp là tiền đề để thực hiện các hoạt động trên chính xác và nhanh chóng!

.
.
.
.